Thẻ: Joseph Huỳnh Văn

 • Trầm thúy – Joseph Huỳnh Văn

  Mới đọc qua Joseph Huỳnh Văn ta tưởng nhớ đến Đinh Hùng, nhưng ta cũng biết rất rõ không phải là Đinh Hùng. Mà mới mẻ và máu lệ hơn. Và lặng lẽ hơn. Không nhiều người biết đến Joseph, vì ngoài hơn ba mươi bài thơ đăng trên Nhã Tập và Tập san văn chương do ông chủ trương từ 1970 đến 1974, ông không còn riêng một ấn phẩm nào. Cho đến gần đây, đầu năm 2011, Giấy Vụn xuất bản của nhà thơ Bùi Chát đã đứng ra tổ chức ấn hành tự do một tuyển tập thơ Joseph Huỳnh Văn. Ấn phẩm tuy giản dị nhưng đẹp mắt, và rất đáng quý. Mây Ngàn xin trân trọng giới thiệu ba bài thơ của ông đến quý vị và các bạn.


  Trầm thúy


  Chiều khép mắt xanh
  Trầm thúy nhớ
  Trầm cỏ xanh
  Rủ bóng mực huyền sơ
  *
  Lòng sương phai Hoài khuất vết chân mờ
  Trăng ấp-​ủ vừng mơ trong đáy mộ
  Chiều đi mãi
  Thương nắng vàng, nuối lại
  Chút hồng rơi bi-​thiết cuối chân ngày
  *
  Chiều khép mắt xanh
  Trầm thúy nhớ
  Trầm ngàn mây
  Khép tím một giòng thơ


  Cầm hồ xanh trầm mình


  Rất xanh, tóc mới chấm ngang vai
  Âm u, chiều tới bên hồ đắm
  Muôn trùng thăm thẳm em ngất xanh
  Xanh mi, xanh mắt
  và xanh tóc…
  Nàng ơi xanh đắm đuối thiên thanh
  *
  Trong xanh ai đắm chiều tê tạnh
  Chảy khắp giòng em rực ánh hồng
  *
  Nhưng sao trong buổi xuân xanh ấy
  Xuống tóc, em trắng xóa theo mây
  Theo mây…
  rồi biết dạt phương nào
  Lòng ta rồi sẩy bước nơi nao
  Con trăng thơ dại chưa đầy tuổi
  Đêm qua tự vẫn đáy sông hằng
  *
  Ôi một chút chiều rất mong manh
  Một chút chiều xao xuyến đáy thiên thanh. Cầm hồ…
  (Cầu mong con trăng thơ dại kia xanh mai mãi
  trong đáy nước xanh)


  Yêu thầm kín trong vầng trăng sáng tạo


  Trời hẹn mãi nghẹn ngào
  Hương Cỏ
  Gởi cho chiều hơi thở đất sâu
  Yêu thầm kín trong lòng trăng viên xứ
  Vầng thơ xây mộ đỏ
  sau đồi
  Ôi Đóa Hồng chưa trao
  nơi ngực người lỡ khép
  *
  Rừng hoa sao rụng màu
  nao nao
  Máu nao nao giữa lòng chiều thao thức
  Môi ngàn sau
  Rạo rực cả trời sầu
  Trầm lặng ngực trăng đau
  Ven hoàng hôn. Mịt mù chôn tiếng sáo
  *
  Rừng hoa sao
  tung cánh máu xôn xao
  Dào dạt đỏ trong lòng trăng sáng tạo
  Ôi vầng thơ không nguôi máu đêm thâu
  Lửa sâu thẳm màu hoa trắc ẩn
  Cánh môi chiều lữ thứ. Phân vân…
  Bóng đời sầu mênh mông
  Phủ trắng
  *
  Muôn Hoa Hồng cháy rực
  Đóa hồng trăng
  rào rạt nở khắp đồng khuya. Nồng lửa.

  Joseph Huỳnh Văn

  Đặc san Nhã Tập và Tập san văn chương, 1970 – 1974