Trầm thúy – Joseph Huỳnh Văn

Mới đọc qua Joseph Huỳnh Văn ta tưởng nhớ đến Đinh Hùng, nhưng ta cũng biết rất rõ không phải là Đinh Hùng. Mà mới mẻ và máu lệ hơn. Và lặng lẽ hơn. Không nhiều người biết đến Joseph, vì ngoài hơn ba mươi bài thơ đăng trên Nhã Tập và Tập san văn chương do ông chủ trương từ 1970 đến 1974, ông không còn riêng một ấn phẩm nào. Cho đến gần đây, đầu năm 2011, Giấy Vụn xuất bản của nhà thơ Bùi Chát đã đứng ra tổ chức ấn hành tự do một tuyển tập thơ Joseph Huỳnh Văn. Ấn phẩm tuy giản dị nhưng đẹp mắt, và rất đáng quý. Mây Ngàn xin trân trọng giới thiệu ba bài thơ của ông đến quý vị và các bạn.


Trầm thúy


Chiều khép mắt xanh
Trầm thúy nhớ
Trầm cỏ xanh
Rủ bóng mực huyền sơ
*
Lòng sương phai Hoài khuất vết chân mờ
Trăng ấp-​ủ vừng mơ trong đáy mộ
Chiều đi mãi
Thương nắng vàng, nuối lại
Chút hồng rơi bi-​thiết cuối chân ngày
*
Chiều khép mắt xanh
Trầm thúy nhớ
Trầm ngàn mây
Khép tím một giòng thơ


Cầm hồ xanh trầm mình


Rất xanh, tóc mới chấm ngang vai
Âm u, chiều tới bên hồ đắm
Muôn trùng thăm thẳm em ngất xanh
Xanh mi, xanh mắt
và xanh tóc…
Nàng ơi xanh đắm đuối thiên thanh
*
Trong xanh ai đắm chiều tê tạnh
Chảy khắp giòng em rực ánh hồng
*
Nhưng sao trong buổi xuân xanh ấy
Xuống tóc, em trắng xóa theo mây
Theo mây…
rồi biết dạt phương nào
Lòng ta rồi sẩy bước nơi nao
Con trăng thơ dại chưa đầy tuổi
Đêm qua tự vẫn đáy sông hằng
*
Ôi một chút chiều rất mong manh
Một chút chiều xao xuyến đáy thiên thanh. Cầm hồ…
(Cầu mong con trăng thơ dại kia xanh mai mãi
trong đáy nước xanh)


Yêu thầm kín trong vầng trăng sáng tạo


Trời hẹn mãi nghẹn ngào
Hương Cỏ
Gởi cho chiều hơi thở đất sâu
Yêu thầm kín trong lòng trăng viên xứ
Vầng thơ xây mộ đỏ
sau đồi
Ôi Đóa Hồng chưa trao
nơi ngực người lỡ khép
*
Rừng hoa sao rụng màu
nao nao
Máu nao nao giữa lòng chiều thao thức
Môi ngàn sau
Rạo rực cả trời sầu
Trầm lặng ngực trăng đau
Ven hoàng hôn. Mịt mù chôn tiếng sáo
*
Rừng hoa sao
tung cánh máu xôn xao
Dào dạt đỏ trong lòng trăng sáng tạo
Ôi vầng thơ không nguôi máu đêm thâu
Lửa sâu thẳm màu hoa trắc ẩn
Cánh môi chiều lữ thứ. Phân vân…
Bóng đời sầu mênh mông
Phủ trắng
*
Muôn Hoa Hồng cháy rực
Đóa hồng trăng
rào rạt nở khắp đồng khuya. Nồng lửa.

Joseph Huỳnh Văn

Đặc san Nhã Tập và Tập san văn chương, 1970 – 1974