mây bốn phương trời

Mến chào quý vị và các bạn độc giả đã ghé thăm tạp chí Mây Ngàn. Ở đây, quý vị và các bạn có thể tìm đọc lại những bài báo, truyện ngắn, truyện dài, tiểu luận, bình luận và trích đoạn tác phẩm của các tác giả văn nghệ miền Nam trước năm 1975.

Tự giới hạn mình vào một miền địa lý, và một mốc thời gian, Mây Ngàn không có mục đích nào hơn là vì sự quan tâm cá nhân của những người chủ trương tạp chí. Hơn nữa, bản thân những tác phẩm văn nghệ đã đang và sẽ được đề cập đến của Mây Ngàn, tự thân chúng đã có một nét riêng, một hồn phách rất riêng, gói gọn trong giới hạn không gian và thời gian đó.

Bài vở của Mây Ngàn được gom góp từ nhiều nguồn ít ỏi còn sót lại, từ những ấn bản cũ mòn đến những tham khảo từ các trang mạng mà phần nhiều gồm có: Phay Văn, anh Huy Vespa, Thư quán bản thảo.

Mây Ngàn mến chúc quý bạn độc giả một ngày vui trọn vẹn.

Saigon, tháng 5 năm 2014