Thẻ: Thích Quảng Đức

 • Bồ Tát Thích Quảng Đức

  Đúng ngày này cách đây 55 năm, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đại lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Saigon nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Đệ nhất Cộng hoà Ngô Đình Diệm. Sau đây là toàn văn lời tâm nguyện của Ngài trước lúc tự thiêu. Đây cũng là lòng mong cầu của chúng ta trước thực trạng gay go tiếp diễn suốt mấy ngày qua trên khắp quê hương.

  Tôi là Tỳ kheo Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm Phú Nhuận Gia Định. Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng ngửa. Tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên toạ thị để cho Phật giáo tiêu vong, nên tôi vui vẻ phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại Đức, Tăng ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau:

  Một là mong ơn Phật Trời gia hộ cho tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên cáo.

  Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt.

  Ba là mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức, Tăng ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ ác.

  Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.

  Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân, đều thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để nước nhà xưng yến muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại Đức, Tăng ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo.

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Làm tại chùa Ấn Quang ngày 4/6/1963